ทรงสมัยราชเทวี (สำนักงานใหญ่)
0-2272-1111
songsmai.raj@gmail.com

111 ตึกทรงสมัย (ติดอาคารกลต.) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปิดให้บริการทุกวัน 09:00-18:00 น.
>>วิธีการเดินทางด้วยรถยนต์
มาจากทางลาดพร้าวให้กลับรถที่ สี่แยกสุทธิสารแล้วขับตรงมาประมาณ 750 เมตร / มาจากดินแดงให้ขับข้ามสะพานแยกสุทธิสาร(สะพานด้านนอก) เมื่อข้ามแล้วขับตรงมาประมาณ 750 เมตร จะเจอตึกด้านซ้ายมือ

>>วิธีการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านมีดังนี้ 24, 92, 107, 129, 138 ,ปอ. 24, ปอ.92, ปอ.107, ปอ.129, ปอ.138, ปอ.504, ปอ. 555

>>วิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
ลงสถานีหมอชิตแล้วนั่งแท็กซี่หรือนั่งวินมอเตอร์ไซต์ หรือ ลงสถานีสะพานควายแล้วนั่งแท็กซี่หรือนั่งวินมอเตอร์ไซต์
© 2021 SONGSMAI.CO.TH